Juli

Branscher med flest företagskonkurser (YTD)

Aktiebolag, handels- och kommanditbolag samt enskilda näringsverksamheter

Bransch Konkurser jan-juli 2022 Konkurser jan-juli 2023 Konkurser jan-juli Skillnad procent Aktiva företag per 31/12 2021 Aktiva företag per 31/12 2022 Konkursutsatthet * jan-juli 2022 (%) Konkursutsatthet * jan-juli 2023 (%) Konkursutsatthet * jan-juli Skillnad procent Konkurser Juli 2022 Konkurser Juli 2023 Konkurser Juli Skillnad procent
Byggindustri 668 886 33% 107 350 110 398 0.62% 0.80% 29% 67 93 39%
Detaljhandel 370 519 40% 57 622 58 778 0.64% 0.88% 38% 41 74 80%
Juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 362 480 33% 195 643 202 142 0.19% 0.24% 28% 46 57 24%
Restaurang och hotell 311 439 41% 33 498 34 307 0.93% 1.28% 38% 40 53 33%
Partihandel 221 305 38% 38 804 38 389 0.57% 0.79% 40% 27 36 33%
Transport 172 238 38% 31 229 32 040 0.55% 0.74% 35% 10 30 200%
Handel med motorfordon samt service 159 227 43% 23 566 23 855 0.67% 0.95% 41% 14 25 79%
Information och kommunikation 163 198 21% 67 018 70 272 0.24% 0.28% 16% 15 29 93%
Bevakning, fastighetsservice, kontorstjänster mm 122 167 37% 25 928 26 646 0.47% 0.63% 33% 11 22 100%
Andra serviceföretag och företag för personliga tjänster m. m. 99 149 51% 52 939 52 952 0.19% 0.28% 50% 9 15 67%