Januari

Branscher med flest företagskonkurser (YTD)

Aktiebolag, handels- och kommanditbolag samt enskilda näringsverksamheter

Bransch Konkurser jan 2022 Konkurser jan 2023 Konkurser jan Skillnad procent Aktiva företag per 31/12 2021 Aktiva företag per 31/12 2022 Konkursutsatthet * jan 2022 (%) Konkursutsatthet * jan 2023 (%) Konkursutsatthet * jan Skillnad procent Konkurser Jan 2022 Konkurser Jan 2023 Konkurser Jan Skillnad procent
Byggindustri 87 130 49% 107 350 110 398 0.08% 0.12% 45% 87 130 49%
Detaljhandel 51 70 37% 57 622 58 778 0.09% 0.12% 35% 51 70 37%
Juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 38 62 63% 195 643 202 142 0.02% 0.03% 58% 38 62 63%
Partihandel 36 46 28% 38 804 38 389 0.09% 0.12% 29% 36 46 28%
Restaurang och hotell 47 43 -9% 33 498 34 307 0.14% 0.13% -11% 47 43 -9%
Handel med motorfordon samt service 17 41 141% 23 566 23 855 0.07% 0.17% 138% 17 41 141%
Transport 16 40 150% 31 229 32 040 0.05% 0.12% 144% 16 40 150%
Bevakning, fastighetsservice, kontorstjänster mm 17 28 65% 25 928 26 646 0.07% 0.11% 60% 17 28 65%
Information och kommunikation 19 23 21% 67 018 70 272 0.03% 0.03% 15% 19 23 21%
Andra serviceföretag och företag för personliga tjänster m. m. 14 23 64% 52 939 52 952 0.03% 0.04% 64% 14 23 64%