Information

Just nu ringer personer i bedrägligt syfte och utger sig för att vara från UC. Var vaksam på detta och kom ihåg att UC aldrig ringer enskilda personer och ber dem att identifiera sig med BankID.

Februari

Branscher med flest företagskonkurser (YTD)

Aktiebolag, handels- och kommanditbolag samt enskilda näringsverksamheter

Bransch Konkurser jan-feb 2022 Konkurser jan-feb 2023 Konkurser jan-feb Skillnad procent Aktiva företag per 31/12 2021 Aktiva företag per 31/12 2022 Konkursutsatthet * jan-feb 2022 (%) Konkursutsatthet * jan-feb 2023 (%) Konkursutsatthet * jan-feb Skillnad procent Konkurser Feb 2022 Konkurser Feb 2023 Konkurser Feb Skillnad procent
Byggindustri 177 241 36% 107 350 110 398 0.16% 0.22% 32% 90 99 10%
Detaljhandel 101 143 42% 57 622 58 778 0.18% 0.24% 39% 50 64 28%
Juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 90 125 39% 195 643 202 142 0.05% 0.06% 34% 52 58 12%
Restaurang och hotell 93 95 2% 33 498 34 307 0.28% 0.28% -0% 46 49 7%
Handel med motorfordon samt service 42 80 90% 23 566 23 855 0.18% 0.34% 88% 25 36 44%
Transport 41 72 76% 31 229 32 040 0.13% 0.22% 71% 25 29 16%
Partihandel 60 71 18% 38 804 38 389 0.15% 0.18% 20% 24 25 4%
Bevakning, fastighetsservice, kontorstjänster mm 35 48 37% 25 928 26 646 0.13% 0.18% 33% 18 19 6%
Information och kommunikation 46 44 -4% 67 018 70 272 0.07% 0.06% -9% 27 19 -30%
Andra serviceföretag och företag för personliga tjänster m. m. 29 41 41% 52 939 52 952 0.05% 0.08% 41% 15 17 13%