Februari

Branscher med flest företagskonkurser (YTD)

Aktiebolag, handels- och kommanditbolag samt enskilda näringsverksamheter

Bransch Konkurser jan-feb 2022 Konkurser jan-feb 2023 Konkurser jan-feb Skillnad procent Aktiva företag per 31/12 2021 Aktiva företag per 31/12 2022 Konkursutsatthet * jan-feb 2022 (%) Konkursutsatthet * jan-feb 2023 (%) Konkursutsatthet * jan-feb Skillnad procent Konkurser Feb 2022 Konkurser Feb 2023 Konkurser Feb Skillnad procent
Byggindustri 177 241 36% 107 350 110 398 0.16% 0.22% 32% 90 99 10%
Detaljhandel 101 143 42% 57 622 58 778 0.18% 0.24% 39% 50 64 28%
Juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 90 125 39% 195 643 202 142 0.05% 0.06% 34% 52 58 12%
Restaurang och hotell 93 95 2% 33 498 34 307 0.28% 0.28% -0% 46 49 7%
Handel med motorfordon samt service 42 80 90% 23 566 23 855 0.18% 0.34% 88% 25 36 44%
Transport 41 72 76% 31 229 32 040 0.13% 0.22% 71% 25 29 16%
Partihandel 60 71 18% 38 804 38 389 0.15% 0.18% 20% 24 25 4%
Bevakning, fastighetsservice, kontorstjänster mm 35 48 37% 25 928 26 646 0.13% 0.18% 33% 18 19 6%
Information och kommunikation 46 44 -4% 67 018 70 272 0.07% 0.06% -9% 27 19 -30%
Andra serviceföretag och företag för personliga tjänster m. m. 29 41 41% 52 939 52 952 0.05% 0.08% 41% 15 17 13%