Augusti

Branscher med flest företagskonkurser (YTD)

Aktiebolag, handels- och kommanditbolag samt enskilda näringsverksamheter

Bransch Konkurser jan-aug 2022 Konkurser jan-aug 2023 Konkurser jan-aug Skillnad procent Aktiva företag per 31/12 2021 Aktiva företag per 31/12 2022 Konkursutsatthet * jan-aug 2022 (%) Konkursutsatthet * jan-aug 2023 (%) Konkursutsatthet * jan-aug Skillnad procent Konkurser Aug 2022 Konkurser Aug 2023 Konkurser Aug Skillnad procent
Byggindustri 749 1 013 35% 107 350 110 398 0.70% 0.92% 32% 81 120 48%
Detaljhandel 418 580 39% 57 622 58 778 0.73% 0.99% 36% 48 58 21%
Juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 393 532 35% 195 643 202 142 0.20% 0.26% 31% 31 49 58%
Restaurang och hotell 350 485 39% 33 498 34 307 1.04% 1.41% 35% 39 44 13%
Partihandel 246 329 34% 38 804 38 389 0.63% 0.86% 35% 25 18 -28%
Transport 190 266 40% 31 229 32 040 0.61% 0.83% 36% 18 26 44%
Handel med motorfordon samt service 174 259 49% 23 566 23 855 0.74% 1.09% 47% 15 31 107%
Information och kommunikation 175 222 27% 67 018 70 272 0.26% 0.32% 21% 12 22 83%
Bevakning, fastighetsservice, kontorstjänster mm 133 186 40% 25 928 26 646 0.51% 0.70% 36% 11 17 55%
Andra serviceföretag och företag för personliga tjänster m. m. 108 169 56% 52 939 52 952 0.20% 0.32% 56% 9 16 78%