April

Branscher med flest företagskonkurser (YTD)

Aktiebolag, handels- och kommanditbolag samt enskilda näringsverksamheter

Bransch Konkurser jan-apr 2022 Konkurser jan-apr 2023 Konkurser jan-apr Skillnad procent Aktiva företag per 31/12 2021 Aktiva företag per 31/12 2022 Konkursutsatthet * jan-apr 2022 (%) Konkursutsatthet * jan-apr 2023 (%) Konkursutsatthet * jan-apr Skillnad procent Konkurser Apr 2022 Konkurser Apr 2023 Konkurser Apr Skillnad procent
Byggindustri 377 488 29% 107 350 110 398 0.35% 0.44% 26% 94 107 14%
Detaljhandel 210 288 37% 57 622 58 778 0.36% 0.49% 34% 47 55 17%
Juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 203 235 16% 195 643 202 142 0.10% 0.12% 12% 61 52 -15%
Restaurang och hotell 181 201 11% 33 498 34 307 0.54% 0.59% 8% 41 44 7%
Partihandel 126 150 19% 38 804 38 389 0.32% 0.39% 20% 35 38 9%
Handel med motorfordon samt service 89 133 49% 23 566 23 855 0.38% 0.56% 48% 11 29 164%
Transport 96 119 24% 31 229 32 040 0.31% 0.37% 21% 26 22 -15%
Information och kommunikation 92 85 -8% 67 018 70 272 0.14% 0.12% -12% 25 19 -24%
Bevakning, fastighetsservice, kontorstjänster mm 70 85 21% 25 928 26 646 0.27% 0.32% 18% 14 13 -7%
Andra serviceföretag och företag för personliga tjänster m. m. 57 77 35% 52 939 52 952 0.11% 0.15% 35% 12 18 50%