September

Branscher med flest företagskonkurser (YTD)

Aktiebolag, handels- och kommanditbolag samt enskilda näringsverksamheter

Bransch Konkurser jan-sep 2020 Konkurser jan-sep 2021 Konkurser jan-sep Skillnad procent Aktiva företag per 31/12 2019 Aktiva företag per 31/12 2020 Konkursutsatthet * jan-sep 2020 (%) Konkursutsatthet * jan-sep 2021 (%) Konkursutsatthet * jan-sep Skillnad procent Konkurser Sept 2020 Konkurser Sept 2021 Konkurser Sept Skillnad procent
Byggindustri 900 894 -1% 100 000 103 408 0.90% 0.86% -4% 79 83 5%
Juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 550 460 -16% 184 223 189 710 0.30% 0.24% -19% 36 35 -3%
Detaljhandel 539 458 -15% 53 341 54 959 1.01% 0.83% -18% 46 42 -9%
Restaurang och hotell 519 438 -16% 31 457 32 453 1.65% 1.35% -18% 41 43 5%
Transport 292 268 -8% 29 253 29 909 1.00% 0.90% -10% 28 40 43%
Partihandel 364 248 -32% 38 860 38 840 0.94% 0.64% -32% 25 29 16%
Information och kommunikation 214 195 -9% 61 220 63 788 0.35% 0.31% -13% 13 18 38%
Handel med motorfordon samt service 184 187 2% 21 785 22 704 0.84% 0.82% -2% 16 21 31%
Andra serviceföretag och företag för personliga tjänster m. m. 146 159 9% 50 876 52 064 0.29% 0.31% 6% 10 18 80%
Uthyrning och leasing samt arbetsförmedling 114 131 15% 11 665 12 438 0.98% 1.05% 8% 13 15 15%