Oktober

Branscher med flest företagskonkurser (YTD)

Aktiebolag, handels- och kommanditbolag samt enskilda näringsverksamheter

Bransch Konkurser jan-okt 2020 Konkurser jan-okt 2021 Konkurser jan-okt Skillnad procent Aktiva företag per 31/12 2019 Aktiva företag per 31/12 2020 Konkursutsatthet * jan-okt 2020 (%) Konkursutsatthet * jan-okt 2021 (%) Konkursutsatthet * jan-okt Skillnad procent Konkurser Okt 2020 Konkurser Okt 2021 Konkurser Okt Skillnad procent
Byggindustri 994 989 -1% 100 000 103 408 0.99% 0.96% -4% 94 91 -3%
Detaljhandel 600 513 -15% 53 341 54 959 1.12% 0.93% -17% 61 53 -13%
Juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 597 509 -15% 184 223 189 710 0.32% 0.27% -17% 47 45 -4%
Restaurang och hotell 578 484 -16% 31 457 32 453 1.84% 1.49% -19% 59 46 -22%
Transport 325 294 -10% 29 253 29 909 1.11% 0.98% -12% 33 22 -33%
Partihandel 394 276 -30% 38 860 38 840 1.01% 0.71% -30% 30 28 -7%
Information och kommunikation 239 220 -8% 61 220 63 788 0.39% 0.34% -12% 25 24 -4%
Handel med motorfordon samt service 201 208 3% 21 785 22 704 0.92% 0.92% -1% 17 20 18%
Andra serviceföretag och företag för personliga tjänster m. m. 157 171 9% 50 876 52 064 0.31% 0.33% 6% 11 12 9%
Bevakning, fastighetsservice, kontorstjänster mm 211 154 -27% 23 698 24 823 0.89% 0.62% -30% 21 19 -10%