November

Branscher med flest företagskonkurser (YTD)

Aktiebolag, handels- och kommanditbolag samt enskilda näringsverksamheter

Bransch Konkurser jan-nov 2020 Konkurser jan-nov 2021 Konkurser jan-nov Skillnad procent Aktiva företag per 31/12 2019 Aktiva företag per 31/12 2020 Konkursutsatthet * jan-nov 2020 (%) Konkursutsatthet * jan-nov 2021 (%) Konkursutsatthet * jan-nov Skillnad procent Konkurser Nov 2020 Konkurser Nov 2021 Konkurser Nov Skillnad procent
Byggindustri 1 107 1 099 -1% 100 000 103 408 1.11% 1.06% -4% 113 105 -7%
Juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 667 572 -14% 184 223 189 710 0.36% 0.30% -17% 70 60 -14%
Detaljhandel 654 568 -13% 53 341 54 959 1.23% 1.03% -16% 54 53 -2%
Restaurang och hotell 637 554 -13% 31 457 32 453 2.02% 1.71% -16% 59 69 17%
Partihandel 431 323 -25% 38 860 38 840 1.11% 0.83% -25% 37 43 16%
Transport 360 323 -10% 29 253 29 909 1.23% 1.08% -12% 35 27 -23%
Information och kommunikation 255 245 -4% 61 220 63 788 0.42% 0.38% -8% 16 23 44%
Handel med motorfordon samt service 225 242 8% 21 785 22 704 1.03% 1.07% 3% 24 31 29%
Andra serviceföretag och företag för personliga tjänster m. m. 172 190 10% 50 876 52 064 0.34% 0.36% 8% 15 18 20%
Bevakning, fastighetsservice, kontorstjänster mm 239 168 -30% 23 698 24 823 1.01% 0.68% -33% 28 13 -54%