Mars

Branscher med flest företagskonkurser (YTD)

Aktiebolag, handels- och kommanditbolag samt enskilda näringsverksamheter

Bransch Konkurser jan-mars 2020 Konkurser jan-mars 2021 Konkurser jan-mars Skillnad procent Aktiva företag per 31/12 2019 Aktiva företag per 31/12 2020 Konkursutsatthet * jan-mars 2020 (%) Konkursutsatthet * jan-mars 2021 (%) Konkursutsatthet * jan-mars Skillnad procent Konkurser Mars 2020 Konkurser Mars 2021 Konkurser Mars Skillnad procent
Byggindustri 355 307 -14% 100 000 103 408 0.36% 0.30% -16% 135 104 -23%
Juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 166 168 1% 184 223 189 710 0.09% 0.09% -2% 75 61 -19%
Restaurang och hotell 166 161 -3% 31 457 32 453 0.53% 0.50% -6% 85 58 -32%
Detaljhandel 172 159 -8% 53 341 54 959 0.32% 0.29% -10% 63 48 -24%
Transport 110 88 -20% 29 253 29 909 0.38% 0.29% -22% 48 31 -35%
Partihandel 132 87 -34% 38 860 38 840 0.34% 0.22% -34% 49 34 -31%
Information och kommunikation 79 65 -18% 61 220 63 788 0.13% 0.10% -21% 27 22 -19%
Bevakning, fastighetsservice, kontorstjänster mm 81 62 -23% 23 698 24 823 0.34% 0.25% -27% 26 26 0 %
Handel med motorfordon samt service 56 61 9% 21 785 22 704 0.26% 0.27% 5% 21 18 -14%
Andra serviceföretag och företag för personliga tjänster m. m. 56 52 -7% 50 876 52 064 0.11% 0.10% -9% 22 16 -27%