Maj

Branscher med flest företagskonkurser (YTD)

Aktiebolag, handels- och kommanditbolag samt enskilda näringsverksamheter

Bransch Konkurser jan-maj 2020 Konkurser jan-maj 2021 Konkurser jan-maj Skillnad procent Aktiva företag per 31/12 2019 Aktiva företag per 31/12 2020 Konkursutsatthet * jan-maj 2020 (%) Konkursutsatthet * jan-maj 2021 (%) Konkursutsatthet * jan-maj Skillnad procent Konkurser Maj 2020 Konkurser Maj 2021 Konkurser Maj Skillnad procent
Byggindustri 580 529 -9% 100 000 103 408 0.58% 0.51% -12% 93 115 24%
Restaurang och hotell 352 266 -24% 31 457 32 453 1.12% 0.82% -27% 75 57 -24%
Juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 340 266 -22% 184 223 189 710 0.18% 0.14% -24% 85 49 -42%
Detaljhandel 350 259 -26% 53 341 54 959 0.66% 0.47% -28% 81 48 -41%
Partihandel 237 148 -38% 38 860 38 840 0.61% 0.38% -38% 42 31 -26%
Transport 190 139 -27% 29 253 29 909 0.65% 0.46% -28% 36 23 -36%
Information och kommunikation 127 109 -14% 61 220 63 788 0.21% 0.17% -18% 17 18 6%
Handel med motorfordon samt service 105 97 -8% 21 785 22 704 0.48% 0.43% -11% 19 16 -16%
Andra serviceföretag och företag för personliga tjänster m. m. 105 91 -13% 50 876 52 064 0.21% 0.17% -15% 21 20 -5%
Bevakning, fastighetsservice, kontorstjänster mm 134 78 -42% 23 698 24 823 0.57% 0.31% -44% 26 8 -69%