Juni

Branscher med flest företagskonkurser (YTD)

Aktiebolag, handels- och kommanditbolag samt enskilda näringsverksamheter

Bransch Konkurser jan-juni 2020 Konkurser jan-juni 2021 Konkurser jan-juni Skillnad procent Aktiva företag per 31/12 2019 Aktiva företag per 31/12 2020 Konkursutsatthet * jan-juni 2020 (%) Konkursutsatthet * jan-juni 2021 (%) Konkursutsatthet * jan-juni Skillnad procent Konkurser Juni 2020 Konkurser Juni 2021 Konkurser Juni Skillnad procent
Byggindustri 680 657 -3% 100 000 103 408 0.68% 0.64% -7% 100 121 21%
Juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 412 341 -17% 184 223 189 710 0.22% 0.18% -20% 72 70 -3%
Detaljhandel 408 330 -19% 53 341 54 959 0.76% 0.60% -21% 58 67 16%
Restaurang och hotell 413 326 -21% 31 457 32 453 1.31% 1.00% -23% 61 56 -8%
Partihandel 274 174 -36% 38 860 38 840 0.71% 0.45% -36% 37 26 -30%
Transport 223 170 -24% 29 253 29 909 0.76% 0.57% -25% 33 28 -15%
Information och kommunikation 169 141 -17% 61 220 63 788 0.28% 0.22% -20% 42 29 -31%
Handel med motorfordon samt service 134 130 -3% 21 785 22 704 0.62% 0.57% -7% 29 32 10%
Andra serviceföretag och företag för personliga tjänster m. m. 115 109 -5% 50 876 52 064 0.23% 0.21% -7% 10 17 70%
Bevakning, fastighetsservice, kontorstjänster mm 151 91 -40% 23 698 24 823 0.64% 0.37% -42% 17 13 -24%