Juli

Branscher med flest företagskonkurser (YTD)

Aktiebolag, handels- och kommanditbolag samt enskilda näringsverksamheter

Bransch Konkurser jan-juli 2020 Konkurser jan-juli 2021 Konkurser jan-juli Skillnad procent Aktiva företag per 31/12 2019 Aktiva företag per 31/12 2020 Konkursutsatthet * jan-juli 2020 (%) Konkursutsatthet * jan-juli 2021 (%) Konkursutsatthet * jan-juli Skillnad procent Konkurser Juli 2020 Konkurser Juli 2021 Konkurser Juli Skillnad procent
Byggindustri 757 737 -3% 100 000 103 408 0.76% 0.71% -6% 77 65 -16%
Juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 483 396 -18% 184 223 189 710 0.26% 0.21% -20% 71 45 -37%
Detaljhandel 457 376 -18% 53 341 54 959 0.86% 0.68% -20% 49 39 -20%
Restaurang och hotell 449 371 -17% 31 457 32 453 1.43% 1.14% -20% 36 40 11%
Transport 240 205 -15% 29 253 29 909 0.82% 0.69% -16% 17 28 65%
Partihandel 311 204 -34% 38 860 38 840 0.80% 0.53% -34% 37 22 -41%
Information och kommunikation 185 167 -10% 61 220 63 788 0.30% 0.26% -13% 16 23 44%
Handel med motorfordon samt service 152 148 -3% 21 785 22 704 0.70% 0.65% -7% 18 17 -6%
Andra serviceföretag och företag för personliga tjänster m. m. 128 127 -1% 50 876 52 064 0.25% 0.24% -3% 13 18 38%
Uthyrning och leasing samt arbetsförmedling 97 108 11% 11 665 12 438 0.83% 0.87% 4% 15 17 13%