Januari

Branscher med flest företagskonkurser (YTD)

Aktiebolag, handels- och kommanditbolag samt enskilda näringsverksamheter

Bransch Konkurser jan 2020 Konkurser jan 2021 Konkurser jan Skillnad procent Aktiva företag per 31/12 2019 Aktiva företag per 31/12 2020 Konkursutsatthet * jan 2020 (%) Konkursutsatthet * jan 2021 (%) Konkursutsatthet * jan Skillnad procent Konkurser Jan 2020 Konkurser Jan 2021 Konkurser Jan Skillnad procent
Byggindustri 118 102 -14% 100 000 103 408 0.12% 0.10% -16% 118 102 -14%
Restaurang och hotell 52 56 8% 31 457 32 453 0.17% 0.17% 4% 52 56 8%
Detaljhandel 55 55 0 % 53 341 54 959 0.10% 0.10% -3% 55 55 0 %
Juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 41 51 24% 184 223 189 710 0.02% 0.03% 21% 41 51 24%
Partihandel 37 28 -24% 38 860 38 840 0.10% 0.07% -24% 37 28 -24%
Transport 27 23 -15% 29 253 29 909 0.09% 0.08% -17% 27 23 -15%
Handel med motorfordon samt service 13 19 46% 21 785 22 704 0.06% 0.08% 40% 13 19 46%
Bevakning, fastighetsservice, kontorstjänster mm 22 19 -14% 23 698 24 823 0.09% 0.08% -18% 22 19 -14%
Information och kommunikation 22 16 -27% 61 220 63 788 0.04% 0.03% -30% 22 16 -27%
Andra serviceföretag och företag för personliga tjänster m. m. 20 15 -25% 50 876 52 064 0.04% 0.03% -27% 20 15 -25%