Februari

Branscher med flest företagskonkurser (YTD)

Aktiebolag, handels- och kommanditbolag samt enskilda näringsverksamheter

Bransch Konkurser jan-feb 2020 Konkurser jan-feb 2021 Konkurser jan-feb Skillnad procent Aktiva företag per 31/12 2019 Aktiva företag per 31/12 2020 Konkursutsatthet * jan-feb 2020 (%) Konkursutsatthet * jan-feb 2021 (%) Konkursutsatthet * jan-feb Skillnad procent Konkurser Feb 2020 Konkurser Feb 2021 Konkurser Feb Skillnad procent
Byggindustri 220 195 -11% 100 000 103 408 0.22% 0.19% -14% 102 89 -13%
Detaljhandel 109 108 -1% 53 341 54 959 0.20% 0.20% -4% 54 48 -11%
Juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 91 106 16% 184 223 189 710 0.05% 0.06% 13% 50 50 0 %
Restaurang och hotell 81 102 26% 31 457 32 453 0.26% 0.31% 22% 29 43 48%
Transport 62 57 -8% 29 253 29 909 0.21% 0.19% -10% 35 27 -23%
Partihandel 83 52 -37% 38 860 38 840 0.21% 0.13% -37% 46 24 -48%
Information och kommunikation 52 42 -19% 61 220 63 788 0.08% 0.07% -22% 30 24 -20%
Handel med motorfordon samt service 35 41 17% 21 785 22 704 0.16% 0.18% 12% 22 21 -5%
Bevakning, fastighetsservice, kontorstjänster mm 55 36 -35% 23 698 24 823 0.23% 0.15% -38% 33 16 -52%
Andra serviceföretag och företag för personliga tjänster m. m. 34 34 0 % 50 876 52 064 0.07% 0.07% -2% 14 19 36%