December

Branscher med flest företagskonkurser (YTD)

Aktiebolag, handels- och kommanditbolag samt enskilda näringsverksamheter

Bransch Konkurser jan-dec 2020 Konkurser jan-dec 2021 Konkurser jan-dec Skillnad procent Aktiva företag per 31/12 2019 Aktiva företag per 31/12 2020 Konkursutsatthet * jan-dec 2020 (%) Konkursutsatthet * jan-dec 2021 (%) Konkursutsatthet * jan-dec Skillnad procent Konkurser Dec 2020 Konkurser Dec 2021 Konkurser Dec Skillnad procent
Byggindustri 1 240 1 223 -1% 100 000 103 408 1.24% 1.18% -5% 133 114 -14%
Juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 737 637 -14% 184 223 189 710 0.40% 0.34% -16% 70 61 -13%
Detaljhandel 715 626 -12% 53 341 54 959 1.34% 1.14% -15% 61 52 -15%
Restaurang och hotell 703 606 -14% 31 457 32 453 2.23% 1.87% -16% 66 48 -27%
Partihandel 492 355 -28% 38 860 38 840 1.27% 0.91% -28% 61 30 -51%
Transport 395 348 -12% 29 253 29 909 1.35% 1.16% -14% 35 23 -34%
Information och kommunikation 277 268 -3% 61 220 63 788 0.45% 0.42% -7% 22 21 -5%
Handel med motorfordon samt service 251 266 6% 21 785 22 704 1.15% 1.17% 2% 26 20 -23%
Andra serviceföretag och företag för personliga tjänster m. m. 189 213 13% 50 876 52 064 0.37% 0.41% 10% 17 22 29%
Bevakning, fastighetsservice, kontorstjänster mm 261 195 -25% 23 698 24 823 1.10% 0.79% -29% 22 26 18%