Augusti

Branscher med flest företagskonkurser (YTD)

Aktiebolag, handels- och kommanditbolag samt enskilda näringsverksamheter

Bransch Konkurser jan-aug 2020 Konkurser jan-aug 2021 Konkurser jan-aug Skillnad procent Aktiva företag per 31/12 2019 Aktiva företag per 31/12 2020 Konkursutsatthet * jan-aug 2020 (%) Konkursutsatthet * jan-aug 2021 (%) Konkursutsatthet * jan-aug Skillnad procent Konkurser Aug 2020 Konkurser Aug 2021 Konkurser Aug Skillnad procent
Byggindustri 821 805 -2% 100 000 103 408 0.82% 0.78% -5% 64 68 6%
Juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 514 423 -18% 184 223 189 710 0.28% 0.22% -20% 31 27 -13%
Detaljhandel 493 413 -16% 53 341 54 959 0.92% 0.75% -19% 36 37 3%
Restaurang och hotell 478 394 -18% 31 457 32 453 1.52% 1.21% -20% 29 21 -28%
Transport 264 226 -14% 29 253 29 909 0.90% 0.76% -16% 24 20 -17%
Partihandel 339 218 -36% 38 860 38 840 0.87% 0.56% -36% 28 14 -50%
Information och kommunikation 201 177 -12% 61 220 63 788 0.33% 0.28% -15% 16 10 -38%
Handel med motorfordon samt service 168 163 -3% 21 785 22 704 0.77% 0.72% -7% 16 13 -19%
Andra serviceföretag och företag för personliga tjänster m. m. 136 140 3% 50 876 52 064 0.27% 0.27% 1% 8 13 63%
Bevakning, fastighetsservice, kontorstjänster mm 178 119 -33% 23 698 24 823 0.75% 0.48% -36% 11 12 9%