April

Branscher med flest företagskonkurser (YTD)

Aktiebolag, handels- och kommanditbolag samt enskilda näringsverksamheter

Bransch Konkurser jan-apr 2020 Konkurser jan-apr 2021 Konkurser jan-apr Skillnad procent Aktiva företag per 31/12 2019 Aktiva företag per 31/12 2020 Konkursutsatthet * jan-apr 2020 (%) Konkursutsatthet * jan-apr 2021 (%) Konkursutsatthet * jan-apr Skillnad procent Konkurser Apr 2020 Konkurser Apr 2021 Konkurser Apr Skillnad procent
Byggindustri 487 412 -15% 100 000 103 408 0.49% 0.40% -18% 132 94 -29%
Juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 255 214 -16% 184 223 189 710 0.14% 0.11% -19% 89 42 -53%
Restaurang och hotell 277 209 -25% 31 457 32 453 0.88% 0.64% -27% 111 45 -59%
Detaljhandel 269 207 -23% 53 341 54 959 0.50% 0.38% -25% 97 45 -54%
Transport 154 115 -25% 29 253 29 909 0.53% 0.38% -27% 44 23 -48%
Partihandel 195 114 -42% 38 860 38 840 0.50% 0.29% -42% 63 22 -65%
Information och kommunikation 110 88 -20% 61 220 63 788 0.18% 0.14% -23% 31 20 -35%
Handel med motorfordon samt service 86 80 -7% 21 785 22 704 0.39% 0.35% -11% 30 19 -37%
Andra serviceföretag och företag för personliga tjänster m. m. 84 71 -15% 50 876 52 064 0.17% 0.14% -17% 28 16 -43%
Bevakning, fastighetsservice, kontorstjänster mm 108 68 -37% 23 698 24 823 0.46% 0.27% -40% 27 5 -81%