November

Branscher med flest företagskonkurser (YTD)

Aktiebolag, handels- och kommanditbolag samt enskilda näringsverksamheter

Bransch Konkurser jan-nov 2019 Konkurser jan-nov 2020 Konkurser jan-nov Skillnad procent Aktiva företag per 31/12 2018 Aktiva företag per 31/12 2019 Konkursutsatthet * jan-nov 2019 (%) Konkursutsatthet * jan-nov 2020 (%) Konkursutsatthet * jan-nov Skillnad procent Konkurser Nov 2019 Konkurser Nov 2020 Konkurser Nov Skillnad procent
Byggindustri 1 112 1 099 -1% 98 197 100 000 1.13% 1.10% -3% 108 105 -3%
Juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 554 662 19% 179 691 184 223 0.31% 0.36% 17% 57 65 14%
Detaljhandel 652 652 0 % 53 928 53 341 1.21% 1.22% 1% 53 52 -2%
Restaurang och hotell 453 633 40% 30 954 31 457 1.46% 2.01% 38% 49 55 12%
Partihandel 351 431 23% 39 374 38 860 0.89% 1.11% 24% 32 37 16%
Transport 278 359 29% 28 618 29 253 0.97% 1.23% 26% 27 34 26%
Information och kommunikation 237 253 7% 59 065 61 220 0.40% 0.41% 3% 27 14 -48%
Bevakning, fastighetsservice, kontorstjänster mm 225 237 5% 22 983 23 698 0.98% 1.00% 2% 33 26 -21%
Handel med motorfordon samt service 223 225 1% 21 226 21 785 1.05% 1.03% -2% 28 24 -14%
Andra serviceföretag och företag för personliga tjänster m. m. 178 171 -4% 49 695 50 876 0.36% 0.34% -6% 10 14 40%