Mars

Branscher med flest företagskonkurser (YTD)

Aktiebolag, handels- och kommanditbolag samt enskilda näringsverksamheter

Bransch Konkurser jan-mars 2019 Konkurser jan-mars 2020 Konkurser jan-mars Skillnad procent Aktiva företag per 31/12 2018 Aktiva företag per 31/12 2019 Konkursutsatthet * jan-mars 2019 (%) Konkursutsatthet * jan-mars 2020 (%) Konkursutsatthet * jan-mars Skillnad procent Konkurser Mars 2019 Konkurser Mars 2020 Konkurser Mars Skillnad procent
Byggindustri 298 355 19% 98 197 100 000 0.30% 0.36% 17% 104 135 30%
Detaljhandel 182 172 -5% 53 928 53 341 0.34% 0.32% -4% 70 63 -10%
Restaurang och hotell 104 166 60% 30 954 31 457 0.34% 0.53% 57% 35 85 143%
Juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 126 166 32% 179 691 184 223 0.07% 0.09% 29% 55 75 36%
Partihandel 99 132 33% 39 374 38 860 0.25% 0.34% 35% 32 49 53%
Transport 74 110 49% 28 618 29 253 0.26% 0.38% 45% 21 48 129%
Bevakning, fastighetsservice, kontorstjänster mm 60 81 35% 22 983 23 698 0.26% 0.34% 31% 18 26 44%
Information och kommunikation 61 79 30% 59 065 61 220 0.10% 0.13% 25% 20 27 35%
Handel med motorfordon samt service 65 56 -14% 21 226 21 785 0.31% 0.26% -16% 25 21 -16%
Andra serviceföretag och företag för personliga tjänster m. m. 45 56 24% 49 695 50 876 0.09% 0.11% 22% 16 22 38%