Maj

Branscher med flest företagskonkurser (YTD)

Aktiebolag, handels- och kommanditbolag samt enskilda näringsverksamheter

Bransch Konkurser jan-maj 2019 Konkurser jan-maj 2020 Konkurser jan-maj Skillnad procent Aktiva företag per 31/12 2018 Aktiva företag per 31/12 2019 Konkursutsatthet * jan-maj 2019 (%) Konkursutsatthet * jan-maj 2020 (%) Konkursutsatthet * jan-maj Skillnad procent Konkurser Maj 2019 Konkurser Maj 2020 Konkurser Maj Skillnad procent
Byggindustri 531 578 9% 98 197 100 000 0.54% 0.58% 7% 115 90 -22%
Restaurang och hotell 193 351 82% 30 954 31 457 0.62% 1.12% 79% 48 74 54%
Detaljhandel 320 350 9% 53 928 53 341 0.59% 0.66% 11% 79 81 3%
Juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 237 336 42% 179 691 184 223 0.13% 0.18% 38% 61 81 33%
Partihandel 174 238 37% 39 374 38 860 0.44% 0.61% 39% 40 43 8%
Transport 151 190 26% 28 618 29 253 0.53% 0.65% 23% 39 36 -8%
Bevakning, fastighetsservice, kontorstjänster mm 111 133 20% 22 983 23 698 0.48% 0.56% 16% 28 25 -11%
Information och kommunikation 99 127 28% 59 065 61 220 0.17% 0.21% 24% 21 17 -19%
Handel med motorfordon samt service 96 106 10% 21 226 21 785 0.45% 0.49% 8% 14 20 43%
Andra serviceföretag och företag för personliga tjänster m. m. 87 105 21% 49 695 50 876 0.18% 0.21% 18% 22 21 -5%