Juli

Branscher med flest företagskonkurser (YTD)

Aktiebolag, handels- och kommanditbolag samt enskilda näringsverksamheter

Bransch Konkurser jan-juli 2019 Konkurser jan-juli 2020 Konkurser jan-juli Skillnad procent Aktiva företag per 31/12 2018 Aktiva företag per 31/12 2019 Konkursutsatthet * jan-juli 2019 (%) Konkursutsatthet * jan-juli 2020 (%) Konkursutsatthet * jan-juli Skillnad procent Konkurser Juli 2019 Konkurser Juli 2020 Konkurser Juli Skillnad procent
Byggindustri 720 757 5% 98 197 100 000 0.73% 0.76% 3% 91 77 -15%
Juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 339 473 40% 179 691 184 223 0.19% 0.26% 36% 37 61 65%
Detaljhandel 425 455 7% 53 928 53 341 0.79% 0.85% 8% 51 47 -8%
Restaurang och hotell 254 446 76% 30 954 31 457 0.82% 1.42% 73% 27 33 22%
Partihandel 221 311 41% 39 374 38 860 0.56% 0.80% 43% 20 37 85%
Transport 192 239 24% 28 618 29 253 0.67% 0.82% 22% 16 16 0 %
Information och kommunikation 150 185 23% 59 065 61 220 0.25% 0.30% 19% 23 16 -30%
Bevakning, fastighetsservice, kontorstjänster mm 146 166 14% 22 983 23 698 0.64% 0.70% 10% 19 15 -21%
Handel med motorfordon samt service 126 152 21% 21 226 21 785 0.59% 0.70% 18% 16 18 13%
Andra serviceföretag och företag för personliga tjänster m. m. 121 127 5% 49 695 50 876 0.24% 0.25% 3% 18 12 -33%