Januari

Branscher med flest företagskonkurser (YTD)

Aktiebolag, handels- och kommanditbolag samt enskilda näringsverksamheter

Bransch Konkurser jan 2019 Konkurser jan 2020 Konkurser jan Skillnad procent Aktiva företag per 31/12 2018 Aktiva företag per 31/12 2019 Konkursutsatthet * jan 2019 (%) Konkursutsatthet * jan 2020 (%) Konkursutsatthet * jan Skillnad procent Konkurser Jan 2019 Konkurser Jan 2020 Konkurser Jan Skillnad procent
Byggindustri 92 118 28% 98 197 100 000 0.09% 0.12% 26% 92 118 28%
Detaljhandel 62 55 -11% 53 928 53 341 0.11% 0.10% -10% 62 55 -11%
Restaurang och hotell 40 52 30% 30 954 31 457 0.13% 0.17% 28% 40 52 30%
Juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 35 41 17% 179 691 184 223 0.02% 0.02% 14% 35 41 17%
Partihandel 36 37 3% 39 374 38 860 0.09% 0.10% 4% 36 37 3%
Transport 24 27 13% 28 618 29 253 0.08% 0.09% 10% 24 27 13%
Information och kommunikation 20 22 10% 59 065 61 220 0.03% 0.04% 6% 20 22 10%
Bevakning, fastighetsservice, kontorstjänster mm 19 22 16% 22 983 23 698 0.08% 0.09% 12% 19 22 16%
Andra serviceföretag och företag för personliga tjänster m. m. 11 20 82% 49 695 50 876 0.02% 0.04% 78% 11 20 82%
Fastighetsverksamhet 12 15 25% 63 506 66 815 0.02% 0.02% 19% 12 15 25%