Februari

Branscher med flest företagskonkurser (YTD)

Aktiebolag, handels- och kommanditbolag samt enskilda näringsverksamheter

Bransch Konkurser jan-feb 2019 Konkurser jan-feb 2020 Konkurser jan-feb Skillnad procent Aktiva företag per 31/12 2018 Aktiva företag per 31/12 2019 Konkursutsatthet * jan-feb 2019 (%) Konkursutsatthet * jan-feb 2020 (%) Konkursutsatthet * jan-feb Skillnad procent Konkurser Feb 2019 Konkurser Feb 2020 Konkurser Feb Skillnad procent
Byggindustri 194 220 13% 98 197 100 000 0.20% 0.22% 11% 102 102 0 %
Detaljhandel 112 109 -3% 53 928 53 341 0.21% 0.20% -2% 50 54 8%
Juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 71 91 28% 179 691 184 223 0.04% 0.05% 25% 36 50 39%
Partihandel 67 83 24% 39 374 38 860 0.17% 0.21% 26% 31 46 48%
Restaurang och hotell 69 81 17% 30 954 31 457 0.22% 0.26% 16% 29 29 0 %
Transport 53 62 17% 28 618 29 253 0.19% 0.21% 14% 29 35 21%
Bevakning, fastighetsservice, kontorstjänster mm 42 55 31% 22 983 23 698 0.18% 0.23% 27% 23 33 43%
Information och kommunikation 41 52 27% 59 065 61 220 0.07% 0.08% 22% 21 30 43%
Handel med motorfordon samt service 40 35 -13% 21 226 21 785 0.19% 0.16% -15% 19 22 16%
Andra serviceföretag och företag för personliga tjänster m. m. 29 34 17% 49 695 50 876 0.06% 0.07% 15% 18 14 -22%