December

Branscher med flest företagskonkurser (YTD)

Aktiebolag, handels- och kommanditbolag samt enskilda näringsverksamheter

Bransch Konkurser jan-dec 2019 Konkurser jan-dec 2020 Konkurser jan-dec Skillnad procent Aktiva företag per 31/12 2018 Aktiva företag per 31/12 2019 Konkursutsatthet * jan-dec 2019 (%) Konkursutsatthet * jan-dec 2020 (%) Konkursutsatthet * jan-dec Skillnad procent Konkurser Dec 2019 Konkurser Dec 2020 Konkurser Dec Skillnad procent
Byggindustri 1 190 1 232 4% 98 197 100 000 1.21% 1.23% 2% 78 125 60%
Juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 596 734 23% 179 691 184 223 0.33% 0.40% 20% 42 67 60%
Detaljhandel 700 708 1% 53 928 53 341 1.30% 1.33% 2% 48 54 13%
Restaurang och hotell 506 696 38% 30 954 31 457 1.63% 2.21% 35% 53 59 11%
Partihandel 387 488 26% 39 374 38 860 0.98% 1.26% 28% 36 57 58%
Transport 310 393 27% 28 618 29 253 1.08% 1.34% 24% 32 33 3%
Information och kommunikation 262 275 5% 59 065 61 220 0.44% 0.45% 1% 25 20 -20%
Bevakning, fastighetsservice, kontorstjänster mm 249 260 4% 22 983 23 698 1.08% 1.10% 1% 24 21 -13%
Handel med motorfordon samt service 243 250 3% 21 226 21 785 1.14% 1.15% 0% 20 25 25%
Andra serviceföretag och företag för personliga tjänster m. m. 186 188 1% 49 695 50 876 0.37% 0.37% -1% 8 16 100%