Augusti

Branscher med flest företagskonkurser (YTD)

Aktiebolag, handels- och kommanditbolag samt enskilda näringsverksamheter

Bransch Konkurser jan-aug 2019 Konkurser jan-aug 2020 Konkurser jan-aug Skillnad procent Aktiva företag per 31/12 2018 Aktiva företag per 31/12 2019 Konkursutsatthet * jan-aug 2019 (%) Konkursutsatthet * jan-aug 2020 (%) Konkursutsatthet * jan-aug Skillnad procent Konkurser Aug 2019 Konkurser Aug 2020 Konkurser Aug Skillnad procent
Byggindustri 804 821 2% 98 197 100 000 0.82% 0.82% 0% 84 63 -25%
Juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 375 511 36% 179 691 184 223 0.21% 0.28% 33% 36 28 -22%
Detaljhandel 470 490 4% 53 928 53 341 0.87% 0.92% 5% 45 33 -27%
Restaurang och hotell 292 473 62% 30 954 31 457 0.94% 1.50% 59% 38 24 -37%
Partihandel 249 335 35% 39 374 38 860 0.63% 0.86% 36% 28 24 -14%
Transport 204 264 29% 28 618 29 253 0.71% 0.90% 27% 12 24 100%
Information och kommunikation 163 199 22% 59 065 61 220 0.28% 0.33% 18% 13 14 8%
Bevakning, fastighetsservice, kontorstjänster mm 156 177 13% 22 983 23 698 0.68% 0.75% 10% 10 10 0 %
Handel med motorfordon samt service 144 168 17% 21 226 21 785 0.68% 0.77% 14% 18 16 -11%
Andra serviceföretag och företag för personliga tjänster m. m. 132 135 2% 49 695 50 876 0.27% 0.27% -0% 11 7 -36%