April

Branscher med flest företagskonkurser (YTD)

Aktiebolag, handels- och kommanditbolag samt enskilda näringsverksamheter

Bransch Konkurser jan-apr 2019 Konkurser jan-apr 2020 Konkurser jan-apr Skillnad procent Aktiva företag per 31/12 2018 Aktiva företag per 31/12 2019 Konkursutsatthet * jan-apr 2019 (%) Konkursutsatthet * jan-apr 2020 (%) Konkursutsatthet * jan-apr Skillnad procent Konkurser Apr 2019 Konkurser Apr 2020 Konkurser Apr Skillnad procent
Byggindustri 416 481 16% 98 197 100 000 0.42% 0.48% 14% 118 126 7%
Restaurang och hotell 145 272 88% 30 954 31 457 0.47% 0.86% 85% 41 106 159%
Detaljhandel 241 264 10% 53 928 53 341 0.45% 0.49% 11% 59 92 56%
Juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 176 252 43% 179 691 184 223 0.10% 0.14% 40% 50 86 72%
Partihandel 134 191 43% 39 374 38 860 0.34% 0.49% 44% 35 59 69%
Transport 112 149 33% 28 618 29 253 0.39% 0.51% 30% 38 39 3%
Information och kommunikation 78 110 41% 59 065 61 220 0.13% 0.18% 36% 17 31 82%
Bevakning, fastighetsservice, kontorstjänster mm 83 108 30% 22 983 23 698 0.36% 0.46% 26% 23 27 17%
Handel med motorfordon samt service 82 83 1% 21 226 21 785 0.39% 0.38% -1% 17 27 59%
Andra serviceföretag och företag för personliga tjänster m. m. 65 83 28% 49 695 50 876 0.13% 0.16% 25% 20 27 35%