September

Branscher med flest företagskonkurser (YTD)

Aktiebolag, handels- och kommanditbolag samt enskilda näringsverksamheter

Bransch Konkurser jan-sep 2018 Konkurser jan-sep 2019 Konkurser jan-sep Skillnad procent Aktiva företag per 31/12 2017 Aktiva företag per 31/12 2018 Konkursutsatthet * jan-sep 2018 (%) Konkursutsatthet * jan-sep 2019 (%) Konkursutsatthet * jan-sep Skillnad procent Konkurser Sept 2018 Konkurser Sept 2019 Konkurser Sept Skillnad procent
Byggindustri 870 888 2% 96 570 98 197 0.90% 0.90% 0% 100 84 -16%
Detaljhandel 456 526 15% 54 265 53 928 0.84% 0.98% 16% 39 56 44%
Juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 420 422 0% 174 915 179 691 0.24% 0.23% -2% 39 46 18%
Restaurang och hotell 344 342 -1% 30 492 30 954 1.13% 1.10% -2% 37 49 32%
Partihandel 323 280 -13% 39 901 39 374 0.81% 0.71% -12% 34 31 -9%
Transport 225 221 -2% 28 100 28 618 0.80% 0.77% -4% 28 17 -39%
Information och kommunikation 186 182 -2% 56 948 59 065 0.33% 0.31% -6% 32 19 -41%
Bevakning, fastighetsservice, kontorstjänster mm 146 167 14% 22 629 22 983 0.65% 0.73% 13% 13 11 -15%
Handel med motorfordon samt service 163 165 1% 20 874 21 226 0.78% 0.78% -0% 17 21 24%
Andra serviceföretag och företag för personliga tjänster m. m. 114 147 29% 49 225 49 695 0.23% 0.30% 28% 16 18 13%