November

Branscher med flest företagskonkurser (YTD)

Aktiebolag, handels- och kommanditbolag samt enskilda näringsverksamheter

Bransch Konkurser jan-nov 2018 Konkurser jan-nov 2019 Konkurser jan-nov Skillnad procent Aktiva företag per 31/12 2017 Aktiva företag per 31/12 2018 Konkursutsatthet * jan-nov 2018 (%) Konkursutsatthet * jan-nov 2019 (%) Konkursutsatthet * jan-nov Skillnad procent Konkurser Nov 2018 Konkurser Nov 2019 Konkurser Nov Skillnad procent
Byggindustri 1 065 1 107 4% 96 570 98 197 1.10% 1.13% 2% 92 102 11%
Detaljhandel 599 652 9% 54 265 53 928 1.10% 1.21% 10% 85 53 -38%
Juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 514 553 8% 174 915 179 691 0.29% 0.31% 5% 43 55 28%
Restaurang och hotell 446 453 2% 30 492 30 954 1.46% 1.46% 0% 48 49 2%
Partihandel 399 351 -12% 39 901 39 374 1.00% 0.89% -11% 37 32 -14%
Transport 286 278 -3% 28 100 28 618 1.02% 0.97% -5% 37 27 -27%
Information och kommunikation 239 237 -1% 56 948 59 065 0.42% 0.40% -4% 31 27 -13%
Bevakning, fastighetsservice, kontorstjänster mm 182 225 24% 22 629 22 983 0.80% 0.98% 22% 18 33 83%
Handel med motorfordon samt service 198 222 12% 20 874 21 226 0.95% 1.05% 10% 14 27 93%
Andra serviceföretag och företag för personliga tjänster m. m. 143 179 25% 49 225 49 695 0.29% 0.36% 24% 17 11 -35%