Mars

Branscher med flest företagskonkurser (YTD)

Aktiebolag, handels- och kommanditbolag samt enskilda näringsverksamheter

Bransch Konkurser jan-mars 2018 Konkurser jan-mars 2019 Konkurser jan-mars Skillnad procent Aktiva företag per 31/12 2017 Aktiva företag per 31/12 2018 Konkursutsatthet * jan-mars 2018 (%) Konkursutsatthet * jan-mars 2019 (%) Konkursutsatthet * jan-mars Skillnad procent Konkurser Mars 2018 Konkurser Mars 2019 Konkurser Mars Skillnad procent
Byggindustri 290 291 0% 96 570 98 197 0.30% 0.30% -1% 101 96 -5%
Detaljhandel 154 181 18% 54 265 53 928 0.28% 0.34% 18% 55 69 25%
Juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 129 123 -5% 174 915 179 691 0.07% 0.07% -7% 50 52 4%
Restaurang och hotell 117 102 -13% 30 492 30 954 0.38% 0.33% -14% 53 34 -36%
Partihandel 103 95 -8% 39 901 39 374 0.26% 0.24% -7% 35 28 -20%
Transport 75 72 -4% 28 100 28 618 0.27% 0.25% -6% 30 19 -37%
Handel med motorfordon samt service 62 61 -2% 20 874 21 226 0.30% 0.29% -3% 21 21 0 %
Bevakning, fastighetsservice, kontorstjänster mm 43 60 40% 22 629 22 983 0.19% 0.26% 37% 12 18 50%
Information och kommunikation 57 59 4% 56 948 59 065 0.10% 0.10% -0% 21 18 -14%
Andra serviceföretag och företag för personliga tjänster m. m. 39 44 13% 49 225 49 695 0.08% 0.09% 12% 17 19 12%