Maj

Branscher med flest företagskonkurser (YTD)

Aktiebolag, handels- och kommanditbolag samt enskilda näringsverksamheter

Bransch Konkurser jan-maj 2018 Konkurser jan-maj 2019 Konkurser jan-maj Skillnad procent Aktiva företag per 31/12 2017 Aktiva företag per 31/12 2018 Konkursutsatthet * jan-maj 2018 (%) Konkursutsatthet * jan-maj 2019 (%) Konkursutsatthet * jan-maj Skillnad procent Konkurser Maj 2018 Konkurser Maj 2019 Konkurser Maj Skillnad procent
Byggindustri 510 521 2% 96 570 98 197 0.53% 0.53% 0% 110 105 -5%
Detaljhandel 266 314 18% 54 265 53 928 0.49% 0.58% 19% 56 73 30%
Juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 225 231 3% 174 915 179 691 0.13% 0.13% -0% 57 55 -4%
Restaurang och hotell 187 189 1% 30 492 30 954 0.61% 0.61% -0% 38 43 13%
Partihandel 179 172 -4% 39 901 39 374 0.45% 0.44% -3% 40 38 -5%
Transport 124 149 20% 28 100 28 618 0.44% 0.52% 18% 34 37 9%
Bevakning, fastighetsservice, kontorstjänster mm 93 111 19% 22 629 22 983 0.41% 0.48% 18% 29 28 -3%
Information och kommunikation 93 98 5% 56 948 59 065 0.16% 0.17% 2% 22 19 -14%
Handel med motorfordon samt service 98 95 -3% 20 874 21 226 0.47% 0.45% -5% 20 13 -35%
Andra serviceföretag och företag för personliga tjänster m. m. 69 86 25% 49 225 49 695 0.14% 0.17% 23% 19 26 37%