Längre svarstider

För närvarande upplever vi lite längre svarstider än normalt på uc.se. Vi arbetar för att lösa problemet och ber om ursäkt för de eventuella problem detta medför.

 

Maj

Branscher med flest företagskonkurser (YTD)

Aktiebolag, handels- och kommanditbolag samt enskilda näringsverksamheter

Bransch Konkurser jan-maj 2018 Konkurser jan-maj 2019 Konkurser jan-maj Skillnad procent Aktiva företag per 31/12 2017 Aktiva företag per 31/12 2018 Konkursutsatthet * jan-maj 2018 (%) Konkursutsatthet * jan-maj 2019 (%) Konkursutsatthet * jan-maj Skillnad procent Konkurser Maj 2018 Konkurser Maj 2019 Konkurser Maj Skillnad procent
Byggindustri 510 521 2% 96 570 98 197 0.53% 0.53% 0% 110 105 -5%
Detaljhandel 266 314 18% 54 265 53 928 0.49% 0.58% 19% 56 73 30%
Juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 225 231 3% 174 915 179 691 0.13% 0.13% -0% 57 55 -4%
Restaurang och hotell 187 189 1% 30 492 30 954 0.61% 0.61% -0% 38 43 13%
Partihandel 179 172 -4% 39 901 39 374 0.45% 0.44% -3% 40 38 -5%
Transport 124 149 20% 28 100 28 618 0.44% 0.52% 18% 34 37 9%
Bevakning, fastighetsservice, kontorstjänster mm 93 111 19% 22 629 22 983 0.41% 0.48% 18% 29 28 -3%
Information och kommunikation 93 98 5% 56 948 59 065 0.16% 0.17% 2% 22 19 -14%
Handel med motorfordon samt service 98 95 -3% 20 874 21 226 0.47% 0.45% -5% 20 13 -35%
Andra serviceföretag och företag för personliga tjänster m. m. 69 86 25% 49 225 49 695 0.14% 0.17% 23% 19 26 37%