Juni

Branscher med flest företagskonkurser (YTD)

Aktiebolag, handels- och kommanditbolag samt enskilda näringsverksamheter

Bransch Konkurser jan-juni 2018 Konkurser jan-juni 2019 Konkurser jan-juni Skillnad procent Aktiva företag per 31/12 2017 Aktiva företag per 31/12 2018 Konkursutsatthet * jan-juni 2018 (%) Konkursutsatthet * jan-juni 2019 (%) Konkursutsatthet * jan-juni Skillnad procent Konkurser Juni 2018 Konkurser Juni 2019 Konkurser Juni Skillnad procent
Byggindustri 604 626 4% 96 570 98 197 0.63% 0.64% 2% 94 95 1%
Detaljhandel 324 371 15% 54 265 53 928 0.60% 0.69% 15% 58 51 -12%
Juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 297 300 1% 174 915 179 691 0.17% 0.17% -2% 72 63 -13%
Restaurang och hotell 228 226 -1% 30 492 30 954 0.75% 0.73% -2% 41 32 -22%
Partihandel 217 198 -9% 39 901 39 374 0.54% 0.50% -8% 38 24 -37%
Transport 154 176 14% 28 100 28 618 0.55% 0.61% 12% 30 25 -17%
Bevakning, fastighetsservice, kontorstjänster mm 109 127 17% 22 629 22 983 0.48% 0.55% 15% 16 15 -6%
Information och kommunikation 109 125 15% 56 948 59 065 0.19% 0.21% 11% 16 26 63%
Handel med motorfordon samt service 121 110 -9% 20 874 21 226 0.58% 0.52% -11% 23 14 -39%
Andra serviceföretag och företag för personliga tjänster m. m. 79 103 30% 49 225 49 695 0.16% 0.21% 29% 12 18 50%