Längre svarstider

För närvarande upplever vi lite längre svarstider än normalt på uc.se. Vi arbetar för att lösa problemet och ber om ursäkt för de eventuella problem detta medför.

 

Juli

Branscher med flest företagskonkurser (YTD)

Aktiebolag, handels- och kommanditbolag samt enskilda näringsverksamheter

Bransch Konkurser jan-juli 2018 Konkurser jan-juli 2019 Konkurser jan-juli Skillnad procent Aktiva företag per 31/12 2017 Aktiva företag per 31/12 2018 Konkursutsatthet * jan-juli 2018 (%) Konkursutsatthet * jan-juli 2019 (%) Konkursutsatthet * jan-juli Skillnad procent Konkurser Juli 2018 Konkurser Juli 2019 Konkurser Juli Skillnad procent
Byggindustri 684 712 4% 96 570 98 197 0.71% 0.73% 2% 80 83 4%
Detaljhandel 367 423 15% 54 265 53 928 0.68% 0.78% 16% 43 50 16%
Juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 341 339 -1% 174 915 179 691 0.19% 0.19% -3% 44 37 -16%
Restaurang och hotell 269 255 -5% 30 492 30 954 0.88% 0.82% -7% 41 27 -34%
Partihandel 258 218 -16% 39 901 39 374 0.65% 0.55% -14% 41 17 -59%
Transport 180 191 6% 28 100 28 618 0.64% 0.67% 4% 26 15 -42%
Information och kommunikation 134 149 11% 56 948 59 065 0.24% 0.25% 7% 25 22 -12%
Bevakning, fastighetsservice, kontorstjänster mm 127 146 15% 22 629 22 983 0.56% 0.64% 13% 18 18 0 %
Handel med motorfordon samt service 133 123 -8% 20 874 21 226 0.64% 0.58% -9% 12 13 8%
Andra serviceföretag och företag för personliga tjänster m. m. 88 121 38% 49 225 49 695 0.18% 0.24% 36% 10 20 100%