Juli

Branscher med flest företagskonkurser (YTD)

Aktiebolag, handels- och kommanditbolag samt enskilda näringsverksamheter

Bransch Konkurser jan-juli 2018 Konkurser jan-juli 2019 Konkurser jan-juli Skillnad procent Aktiva företag per 31/12 2017 Aktiva företag per 31/12 2018 Konkursutsatthet * jan-juli 2018 (%) Konkursutsatthet * jan-juli 2019 (%) Konkursutsatthet * jan-juli Skillnad procent Konkurser Juli 2018 Konkurser Juli 2019 Konkurser Juli Skillnad procent
Byggindustri 684 712 4% 96 570 98 197 0.71% 0.73% 2% 80 83 4%
Detaljhandel 367 423 15% 54 265 53 928 0.68% 0.78% 16% 43 50 16%
Juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 341 339 -1% 174 915 179 691 0.19% 0.19% -3% 44 37 -16%
Restaurang och hotell 269 255 -5% 30 492 30 954 0.88% 0.82% -7% 41 27 -34%
Partihandel 258 218 -16% 39 901 39 374 0.65% 0.55% -14% 41 17 -59%
Transport 180 191 6% 28 100 28 618 0.64% 0.67% 4% 26 15 -42%
Information och kommunikation 134 149 11% 56 948 59 065 0.24% 0.25% 7% 25 22 -12%
Bevakning, fastighetsservice, kontorstjänster mm 127 146 15% 22 629 22 983 0.56% 0.64% 13% 18 18 0 %
Handel med motorfordon samt service 133 123 -8% 20 874 21 226 0.64% 0.58% -9% 12 13 8%
Andra serviceföretag och företag för personliga tjänster m. m. 88 121 38% 49 225 49 695 0.18% 0.24% 36% 10 20 100%