Januari

Branscher med flest företagskonkurser (YTD)

Aktiebolag, handels- och kommanditbolag samt enskilda näringsverksamheter

Bransch Konkurser jan 2018 Konkurser jan 2019 Konkurser jan Skillnad procent Aktiva företag per 31/12 2017 Aktiva företag per 31/12 2018 Konkursutsatthet * jan 2018 (%) Konkursutsatthet * jan 2019 (%) Konkursutsatthet * jan Skillnad procent Konkurser Jan 2018 Konkurser Jan 2019 Konkurser Jan Skillnad procent
Byggindustri 101 90 -11% 96 570 98 197 0.10% 0.09% -12% 101 91 -10%
Detaljhandel 57 60 5% 54 265 53 928 0.11% 0.11% 6% 57 60 5%
Restaurang och hotell 34 38 12% 30 492 30 954 0.11% 0.12% 10% 34 38 12%
Partihandel 32 33 3% 39 901 39 374 0.08% 0.08% 5% 32 33 3%
Juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 38 32 -16% 174 915 179 691 0.02% 0.02% -18% 38 32 -16%
Transport 26 24 -8% 28 100 28 618 0.09% 0.08% -9% 26 24 -8%
Information och kommunikation 18 20 11% 56 948 59 065 0.03% 0.03% 7% 18 20 11%
Handel med motorfordon samt service 21 19 -10% 20 874 21 226 0.10% 0.09% -11% 21 19 -10%
Bevakning, fastighetsservice, kontorstjänster mm 18 18 0 % 22 629 22 983 0.08% 0.08% -2% 18 18 0 %
Fastighetsverksamhet 12 9 -25% 60 671 63 506 0.02% 0.01% -28% 13 17 31%