Februari

Branscher med flest företagskonkurser (YTD)

Aktiebolag, handels- och kommanditbolag samt enskilda näringsverksamheter

Bransch Konkurser jan-feb 2018 Konkurser jan-feb 2019 Konkurser jan-feb Skillnad procent Aktiva företag per 31/12 2017 Aktiva företag per 31/12 2018 Konkursutsatthet * jan-feb 2018 (%) Konkursutsatthet * jan-feb 2019 (%) Konkursutsatthet * jan-feb Skillnad procent Konkurser Feb 2018 Konkurser Feb 2019 Konkurser Feb Skillnad procent
Byggindustri 189 189 0 % 96 570 98 197 0.20% 0.19% -2% 88 97 10%
Detaljhandel 101 110 9% 54 265 53 928 0.19% 0.20% 10% 44 47 7%
Restaurang och hotell 64 68 6% 30 492 30 954 0.21% 0.22% 5% 30 27 -10%
Juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 79 68 -14% 174 915 179 691 0.05% 0.04% -16% 41 33 -20%
Partihandel 68 64 -6% 39 901 39 374 0.17% 0.16% -5% 36 28 -22%
Transport 45 51 13% 28 100 28 618 0.16% 0.18% 11% 19 27 42%
Information och kommunikation 36 41 14% 56 948 59 065 0.06% 0.07% 10% 18 22 22%
Bevakning, fastighetsservice, kontorstjänster mm 31 39 26% 22 629 22 983 0.14% 0.17% 24% 13 20 54%
Handel med motorfordon samt service 41 38 -7% 20 874 21 226 0.20% 0.18% -9% 20 17 -15%
Andra serviceföretag och företag för personliga tjänster m. m. 25 28 12% 49 225 49 695 0.05% 0.06% 11% 15 20 33%