December

Branscher med flest företagskonkurser (YTD)

Aktiebolag, handels- och kommanditbolag samt enskilda näringsverksamheter

Bransch Konkurser jan-dec 2018 Konkurser jan-dec 2019 Konkurser jan-dec Skillnad procent Aktiva företag per 31/12 2017 Aktiva företag per 31/12 2018 Konkursutsatthet * jan-dec 2018 (%) Konkursutsatthet * jan-dec 2019 (%) Konkursutsatthet * jan-dec Skillnad procent Konkurser Dec 2018 Konkurser Dec 2019 Konkurser Dec Skillnad procent
Byggindustri 1 163 1 190 2% 96 570 98 197 1.20% 1.21% 1% 98 78 -20%
Detaljhandel 648 698 8% 54 265 53 928 1.19% 1.29% 8% 49 46 -6%
Juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 554 596 8% 174 915 179 691 0.32% 0.33% 5% 40 41 3%
Restaurang och hotell 477 505 6% 30 492 30 954 1.56% 1.63% 4% 31 52 68%
Partihandel 429 386 -10% 39 901 39 374 1.08% 0.98% -9% 30 35 17%
Transport 318 309 -3% 28 100 28 618 1.13% 1.08% -5% 32 31 -3%
Information och kommunikation 261 262 0% 56 948 59 065 0.46% 0.44% -3% 22 25 14%
Bevakning, fastighetsservice, kontorstjänster mm 196 249 27% 22 629 22 983 0.87% 1.08% 25% 14 24 71%
Handel med motorfordon samt service 220 243 10% 20 874 21 226 1.05% 1.14% 9% 22 20 -9%
Andra serviceföretag och företag för personliga tjänster m. m. 157 186 18% 49 225 49 695 0.32% 0.37% 17% 14 8 -43%