Augusti

Branscher med flest företagskonkurser (YTD)

Aktiebolag, handels- och kommanditbolag samt enskilda näringsverksamheter

Bransch Konkurser jan-aug 2018 Konkurser jan-aug 2019 Konkurser jan-aug Skillnad procent Aktiva företag per 31/12 2017 Aktiva företag per 31/12 2018 Konkursutsatthet * jan-aug 2018 (%) Konkursutsatthet * jan-aug 2019 (%) Konkursutsatthet * jan-aug Skillnad procent Konkurser Aug 2018 Konkurser Aug 2019 Konkurser Aug Skillnad procent
Byggindustri 770 803 4% 96 570 98 197 0.80% 0.82% 3% 86 83 -3%
Detaljhandel 417 470 13% 54 265 53 928 0.77% 0.87% 13% 50 45 -10%
Juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 381 375 -2% 174 915 179 691 0.22% 0.21% -4% 41 35 -15%
Restaurang och hotell 307 291 -5% 30 492 30 954 1.01% 0.94% -7% 38 36 -5%
Partihandel 289 248 -14% 39 901 39 374 0.72% 0.63% -13% 31 27 -13%
Transport 197 204 4% 28 100 28 618 0.70% 0.71% 2% 17 12 -29%
Information och kommunikation 154 164 6% 56 948 59 065 0.27% 0.28% 3% 21 14 -33%
Bevakning, fastighetsservice, kontorstjänster mm 133 156 17% 22 629 22 983 0.59% 0.68% 15% 7 10 43%
Handel med motorfordon samt service 146 144 -1% 20 874 21 226 0.70% 0.68% -3% 13 18 38%
Andra serviceföretag och företag för personliga tjänster m. m. 102 132 29% 49 225 49 695 0.21% 0.27% 28% 15 14 -7%