VIKTIG INFORMATION

Vi har för närvarande driftstörningar hos vår leverantör som påverkar vissa av våra tjänster. Vi beklagar detta och tackar för ert tålamod. Vår leverantör jobbar på att åtgärda detta så fort som möjligt. För mer information läs detta pressmeddelande.

April

Branscher med flest företagskonkurser (YTD)

Aktiebolag, handels- och kommanditbolag samt enskilda näringsverksamheter

Bransch Konkurser jan-apr 2018 Konkurser jan-apr 2019 Konkurser jan-apr Skillnad procent Aktiva företag per 31/12 2017 Aktiva företag per 31/12 2018 Konkursutsatthet * jan-apr 2018 (%) Konkursutsatthet * jan-apr 2019 (%) Konkursutsatthet * jan-apr Skillnad procent Konkurser Apr 2018 Konkurser Apr 2019 Konkurser Apr Skillnad procent
Byggindustri 400 404 1% 96 570 98 197 0.41% 0.41% -1% 110 106 -4%
Detaljhandel 210 237 13% 54 265 53 928 0.39% 0.44% 14% 58 54 -7%
Juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 168 175 4% 174 915 179 691 0.10% 0.10% 1% 40 49 23%
Restaurang och hotell 150 140 -7% 30 492 30 954 0.49% 0.45% -8% 34 36 6%
Partihandel 139 131 -6% 39 901 39 374 0.35% 0.33% -4% 36 32 -11%
Transport 90 109 21% 28 100 28 618 0.32% 0.38% 19% 15 35 133%
Handel med motorfordon samt service 78 82 5% 20 874 21 226 0.37% 0.39% 3% 16 17 6%
Bevakning, fastighetsservice, kontorstjänster mm 64 80 25% 22 629 22 983 0.28% 0.35% 23% 21 20 -5%
Information och kommunikation 71 76 7% 56 948 59 065 0.12% 0.13% 3% 14 16 14%
Andra serviceföretag och företag för personliga tjänster m. m. 57 61 7% 49 225 49 695 0.12% 0.12% 6% 24 20 -17%