April

Branscher med flest företagskonkurser (YTD)

Aktiebolag, handels- och kommanditbolag samt enskilda näringsverksamheter

Bransch Konkurser jan-apr 2018 Konkurser jan-apr 2019 Konkurser jan-apr Skillnad procent Aktiva företag per 31/12 2017 Aktiva företag per 31/12 2018 Konkursutsatthet * jan-apr 2018 (%) Konkursutsatthet * jan-apr 2019 (%) Konkursutsatthet * jan-apr Skillnad procent Konkurser Apr 2018 Konkurser Apr 2019 Konkurser Apr Skillnad procent
Byggindustri 400 404 1% 96 570 98 197 0.41% 0.41% -1% 110 106 -4%
Detaljhandel 210 237 13% 54 265 53 928 0.39% 0.44% 14% 58 54 -7%
Juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 168 175 4% 174 915 179 691 0.10% 0.10% 1% 40 49 23%
Restaurang och hotell 150 140 -7% 30 492 30 954 0.49% 0.45% -8% 34 36 6%
Partihandel 139 131 -6% 39 901 39 374 0.35% 0.33% -4% 36 32 -11%
Transport 90 109 21% 28 100 28 618 0.32% 0.38% 19% 15 35 133%
Handel med motorfordon samt service 78 82 5% 20 874 21 226 0.37% 0.39% 3% 16 17 6%
Bevakning, fastighetsservice, kontorstjänster mm 64 80 25% 22 629 22 983 0.28% 0.35% 23% 21 20 -5%
Information och kommunikation 71 76 7% 56 948 59 065 0.12% 0.13% 3% 14 16 14%
Andra serviceföretag och företag för personliga tjänster m. m. 57 61 7% 49 225 49 695 0.12% 0.12% 6% 24 20 -17%