September

Branscher med flest företagskonkurser (YTD)

Aktiebolag, handels- och kommanditbolag samt enskilda näringsverksamheter

Bransch Konkurser jan-sep 2017 Konkurser jan-sep 2018 Konkurser jan-sep Skillnad procent Aktiva företag per 31/12 2016 Aktiva företag per 31/12 2017 Konkursutsatthet * jan-sep 2017 (%) Konkursutsatthet * jan-sep 2018 (%) Konkursutsatthet * jan-sep Skillnad procent Konkurser Sept 2017 Konkurser Sept 2018 Konkurser Sept Skillnad procent
Byggindustri 780 870 12% 94 628 96 570 0.82% 0.90% 9% 77 99 29%
Detaljhandel 485 455 -6% 54 908 54 265 0.88% 0.84% -5% 56 38 -32%
Juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 350 420 20% 171 072 174 915 0.20% 0.24% 17% 29 39 34%
Restaurang och hotell 283 344 22% 29 775 30 492 0.95% 1.13% 19% 31 37 19%
Partihandel 286 323 13% 40 293 39 901 0.71% 0.81% 14% 26 34 31%
Transport 178 225 26% 27 695 28 100 0.64% 0.80% 25% 12 28 133%
Information och kommunikation 164 187 14% 55 543 56 948 0.30% 0.33% 11% 14 32 129%
Handel med motorfordon samt service 136 163 20% 20 549 20 874 0.66% 0.78% 18% 15 17 13%
Bevakning, fastighetsservice, kontorstjänster mm 139 147 6% 22 272 22 629 0.62% 0.65% 4% 22 13 -41%
Andra serviceföretag och företag för personliga tjänster m. m. 86 114 33% 49 118 49 225 0.18% 0.23% 32% 9 16 78%