Oktober

Branscher med flest företagskonkurser (YTD)

Aktiebolag, handels- och kommanditbolag samt enskilda näringsverksamheter

Bransch Konkurser jan-okt 2017 Konkurser jan-okt 2018 Konkurser jan-okt Skillnad procent Aktiva företag per 31/12 2016 Aktiva företag per 31/12 2017 Konkursutsatthet * jan-okt 2017 (%) Konkursutsatthet * jan-okt 2018 (%) Konkursutsatthet * jan-okt Skillnad procent Konkurser Okt 2017 Konkurser Okt 2018 Konkurser Okt Skillnad procent
Byggindustri 868 965 11% 94 628 96 570 0.92% 1.00% 9% 88 94 7%
Detaljhandel 553 513 -7% 54 908 54 265 1.01% 0.95% -6% 69 57 -17%
Juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 393 471 20% 171 072 174 915 0.23% 0.27% 17% 43 51 19%
Restaurang och hotell 327 398 22% 29 775 30 492 1.10% 1.31% 19% 44 53 20%
Partihandel 323 357 11% 40 293 39 901 0.80% 0.89% 12% 37 34 -8%
Transport 204 249 22% 27 695 28 100 0.74% 0.89% 20% 26 24 -8%
Information och kommunikation 192 207 8% 55 543 56 948 0.35% 0.36% 5% 28 20 -29%
Handel med motorfordon samt service 158 182 15% 20 549 20 874 0.77% 0.87% 13% 22 19 -14%
Bevakning, fastighetsservice, kontorstjänster mm 158 164 4% 22 272 22 629 0.71% 0.72% 2% 19 17 -11%
Andra serviceföretag och företag för personliga tjänster m. m. 94 126 34% 49 118 49 225 0.19% 0.26% 34% 10 16 60%