November

Branscher med flest företagskonkurser (YTD)

Aktiebolag, handels- och kommanditbolag samt enskilda näringsverksamheter

Bransch Konkurser jan-nov 2017 Konkurser jan-nov 2018 Konkurser jan-nov Skillnad procent Aktiva företag per 31/12 2016 Aktiva företag per 31/12 2017 Konkursutsatthet * jan-nov 2017 (%) Konkursutsatthet * jan-nov 2018 (%) Konkursutsatthet * jan-nov Skillnad procent Konkurser Nov 2017 Konkurser Nov 2018 Konkurser Nov Skillnad procent
Byggindustri 962 1 066 11% 94 628 96 570 1.02% 1.10% 9% 94 89 -5%
Detaljhandel 590 598 1% 54 908 54 265 1.07% 1.10% 3% 37 83 124%
Juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 437 511 17% 171 072 174 915 0.26% 0.29% 14% 45 41 -9%
Restaurang och hotell 361 446 24% 29 775 30 492 1.21% 1.46% 21% 35 48 37%
Partihandel 352 396 13% 40 293 39 901 0.87% 0.99% 14% 29 34 17%
Transport 221 285 29% 27 695 28 100 0.80% 1.01% 27% 17 36 112%
Information och kommunikation 206 239 16% 55 543 56 948 0.37% 0.42% 13% 14 31 121%
Handel med motorfordon samt service 175 196 12% 20 549 20 874 0.85% 0.94% 10% 17 12 -29%
Bevakning, fastighetsservice, kontorstjänster mm 170 183 8% 22 272 22 629 0.76% 0.81% 6% 13 18 38%
Andra serviceföretag och företag för personliga tjänster m. m. 103 143 39% 49 118 49 225 0.21% 0.29% 39% 12 22 83%