Mars

Branscher med flest företagskonkurser (YTD)

Aktiebolag, handels- och kommanditbolag samt enskilda näringsverksamheter

Bransch Konkurser jan-mars 2017 Konkurser jan-mars 2018 Konkurser jan-mars Skillnad procent Aktiva företag per 31/12 2016 Aktiva företag per 31/12 2017 Konkursutsatthet * jan-mars 2017 (%) Konkursutsatthet * jan-mars 2018 (%) Konkursutsatthet * jan-mars Skillnad procent Konkurser Mars 2017 Konkurser Mars 2018 Konkurser Mars Skillnad procent
Byggindustri 283 290 2% 94 628 96 570 0.30% 0.30% 0% 104 100 -4%
Detaljhandel 188 152 -19% 54 908 54 265 0.34% 0.28% -18% 69 53 -23%
Juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 112 128 14% 171 072 174 915 0.07% 0.07% 12% 42 49 17%
Restaurang och hotell 97 118 22% 29 775 30 492 0.33% 0.39% 19% 31 54 74%
Partihandel 115 100 -13% 40 293 39 901 0.29% 0.25% -12% 37 32 -14%
Transport 64 74 16% 27 695 28 100 0.23% 0.26% 14% 24 29 21%
Handel med motorfordon samt service 45 62 38% 20 549 20 874 0.22% 0.30% 36% 17 21 24%
Information och kommunikation 64 55 -14% 55 543 56 948 0.12% 0.10% -16% 24 19 -21%
Bevakning, fastighetsservice, kontorstjänster mm 51 43 -16% 22 272 22 629 0.23% 0.19% -17% 19 12 -37%
Uthyrning och leasing samt arbetsförmedling 26 41 58% 10 341 10 860 0.25% 0.38% 50% 12 17 42%