Maj

Branscher med flest företagskonkurser (YTD)

Aktiebolag, handels- och kommanditbolag samt enskilda näringsverksamheter

Bransch Konkurser jan-maj 2017 Konkurser jan-maj 2018 Konkurser jan-maj Skillnad procent Aktiva företag per 31/12 2016 Aktiva företag per 31/12 2017 Konkursutsatthet * jan-maj 2017 (%) Konkursutsatthet * jan-maj 2018 (%) Konkursutsatthet * jan-maj Skillnad procent Konkurser Maj 2017 Konkurser Maj 2018 Konkurser Maj Skillnad procent
Byggindustri 470 504 7% 94 628 96 570 0.50% 0.52% 5% 107 105 -2%
Detaljhandel 299 264 -12% 54 908 54 265 0.54% 0.49% -11% 53 54 2%
Juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 212 221 4% 171 072 174 915 0.12% 0.13% 2% 50 53 6%
Restaurang och hotell 166 186 12% 29 775 30 492 0.56% 0.61% 9% 30 37 23%
Partihandel 184 178 -3% 40 293 39 901 0.46% 0.45% -2% 33 39 18%
Transport 110 122 11% 27 695 28 100 0.40% 0.43% 9% 28 32 14%
Handel med motorfordon samt service 73 98 34% 20 549 20 874 0.36% 0.47% 32% 17 20 18%
Information och kommunikation 106 92 -13% 55 543 56 948 0.19% 0.16% -15% 23 21 -9%
Bevakning, fastighetsservice, kontorstjänster mm 78 92 18% 22 272 22 629 0.35% 0.41% 16% 13 28 115%
Andra serviceföretag och företag för personliga tjänster m. m. 53 69 30% 49 118 49 225 0.11% 0.14% 30% 22 19 -14%