Juni

Branscher med flest företagskonkurser (YTD)

Aktiebolag, handels- och kommanditbolag samt enskilda näringsverksamheter

Bransch Konkurser jan-juni 2017 Konkurser jan-juni 2018 Konkurser jan-juni Skillnad procent Aktiva företag per 31/12 2016 Aktiva företag per 31/12 2017 Konkursutsatthet * jan-juni 2017 (%) Konkursutsatthet * jan-juni 2018 (%) Konkursutsatthet * jan-juni Skillnad procent Konkurser Juni 2017 Konkurser Juni 2018 Konkurser Juni Skillnad procent
Byggindustri 579 602 4% 94 628 96 570 0.61% 0.62% 2% 109 92 -16%
Detaljhandel 354 323 -9% 54 908 54 265 0.64% 0.60% -8% 55 57 4%
Juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 263 296 13% 171 072 174 915 0.15% 0.17% 10% 51 71 39%
Restaurang och hotell 203 229 13% 29 775 30 492 0.68% 0.75% 10% 38 42 11%
Partihandel 215 215 0 % 40 293 39 901 0.53% 0.54% 1% 31 36 16%
Transport 130 153 18% 27 695 28 100 0.47% 0.54% 16% 20 29 45%
Handel med motorfordon samt service 95 121 27% 20 549 20 874 0.46% 0.58% 25% 22 23 5%
Information och kommunikation 125 109 -13% 55 543 56 948 0.23% 0.19% -15% 19 16 -16%
Bevakning, fastighetsservice, kontorstjänster mm 95 109 15% 22 272 22 629 0.43% 0.48% 13% 17 16 -6%
Andra serviceföretag och företag för personliga tjänster m. m. 64 79 23% 49 118 49 225 0.13% 0.16% 23% 16 12 -25%