Juli

Branscher med flest företagskonkurser (YTD)

Aktiebolag, handels- och kommanditbolag samt enskilda näringsverksamheter

Bransch Konkurser jan-juli 2017 Konkurser jan-juli 2018 Konkurser jan-juli Skillnad procent Aktiva företag per 31/12 2016 Aktiva företag per 31/12 2017 Konkursutsatthet * jan-juli 2017 (%) Konkursutsatthet * jan-juli 2018 (%) Konkursutsatthet * jan-juli Skillnad procent Konkurser Juli 2017 Konkurser Juli 2018 Konkurser Juli Skillnad procent
Byggindustri 646 678 5% 94 628 96 570 0.68% 0.70% 3% 67 74 10%
Detaljhandel 388 366 -6% 54 908 54 265 0.71% 0.67% -5% 34 42 24%
Juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 296 339 15% 171 072 174 915 0.17% 0.19% 12% 33 42 27%
Restaurang och hotell 225 263 17% 29 775 30 492 0.76% 0.86% 14% 22 34 55%
Partihandel 238 253 6% 40 293 39 901 0.59% 0.63% 7% 23 36 57%
Transport 147 175 19% 27 695 28 100 0.53% 0.62% 17% 18 21 17%
Information och kommunikation 140 132 -6% 55 543 56 948 0.25% 0.23% -8% 15 23 53%
Handel med motorfordon samt service 109 130 19% 20 549 20 874 0.53% 0.62% 17% 14 9 -36%
Bevakning, fastighetsservice, kontorstjänster mm 105 126 20% 22 272 22 629 0.47% 0.56% 18% 10 17 70%
Andra serviceföretag och företag för personliga tjänster m. m. 70 87 24% 49 118 49 225 0.14% 0.18% 24% 8 8 0 %