Januari

Branscher med flest företagskonkurser (YTD)

Aktiebolag, handels- och kommanditbolag samt enskilda näringsverksamheter

Bransch Konkurser jan 2017 Konkurser jan 2018 Konkurser jan Skillnad procent Aktiva företag per 31/12 2016 Aktiva företag per 31/12 2017 Konkursutsatthet * jan 2017 (%) Konkursutsatthet * jan 2018 (%) Konkursutsatthet * jan Skillnad procent
Byggindustri 84 91 8% 94 628 96 570 0.09% 0.09% 6%
Detaljhandel 46 50 9% 54 908 54 265 0.08% 0.09% 10%
Juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 39 36 -8% 171 072 174 915 0.02% 0.02% -10%
Restaurang och hotell 25 31 24% 29 775 30 492 0.08% 0.10% 21%
Partihandel 42 27 -36% 40 293 39 901 0.10% 0.07% -35%
Transport 19 24 26% 27 695 28 100 0.07% 0.09% 24%
Handel med motorfordon samt service 15 21 40% 20 549 20 874 0.07% 0.10% 38%
Information och kommunikation 31 17 -45% 55 543 56 948 0.06% 0.03% -47%
Bevakning, fastighetsservice, kontorstjänster mm 18 17 -6% 22 272 22 629 0.08% 0.08% -7%
Enheter för kultur, nöje och fritid 7 14 100% 53 491 54 909 0.01% 0.03% 95%