Februari

Branscher med flest företagskonkurser (YTD)

Aktiebolag, handels- och kommanditbolag samt enskilda näringsverksamheter

Bransch Konkurser jan-feb 2017 Konkurser jan-feb 2018 Konkurser jan-feb Skillnad procent Aktiva företag per 31/12 2016 Aktiva företag per 31/12 2017 Konkursutsatthet * jan-feb 2017 (%) Konkursutsatthet * jan-feb 2018 (%) Konkursutsatthet * jan-feb Skillnad procent
Byggindustri 180 180 0 % 94 628 96 570 0.19% 0.19% -2%
Detaljhandel 120 101 -16% 54 908 54 265 0.22% 0.19% -15%
Juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 70 74 6% 171 072 174 915 0.04% 0.04% 3%
Partihandel 78 63 -19% 40 293 39 901 0.19% 0.16% -18%
Restaurang och hotell 66 61 -8% 29 775 30 492 0.22% 0.20% -10%
Transport 40 44 10% 27 695 28 100 0.14% 0.16% 8%
Handel med motorfordon samt service 28 41 46% 20 549 20 874 0.14% 0.20% 44%
Information och kommunikation 41 34 -17% 55 543 56 948 0.07% 0.06% -19%
Bevakning, fastighetsservice, kontorstjänster mm 32 30 -6% 22 272 22 629 0.14% 0.13% -8%
Andra serviceföretag och företag för personliga tjänster m. m. 21 24 14% 49 118 49 225 0.04% 0.05% 14%