VIKTIG INFORMATION

Vi har för närvarande driftstörningar hos vår leverantör som påverkar vissa av våra tjänster. Vi beklagar detta och tackar för ert tålamod. Vår leverantör jobbar på att åtgärda detta så fort som möjligt. För mer information läs detta pressmeddelande.

December

Branscher med flest företagskonkurser (YTD)

Aktiebolag, handels- och kommanditbolag samt enskilda näringsverksamheter

Bransch Konkurser jan-dec 2017 Konkurser jan-dec 2018 Konkurser jan-dec Skillnad procent Aktiva företag per 31/12 2016 Aktiva företag per 31/12 2017 Konkursutsatthet * jan-dec 2017 (%) Konkursutsatthet * jan-dec 2018 (%) Konkursutsatthet * jan-dec Skillnad procent Konkurser Dec 2017 Konkurser Dec 2018 Konkurser Dec Skillnad procent
Byggindustri 1 050 1 163 11% 94 628 96 570 1.11% 1.20% 9% 89 94 6%
Detaljhandel 639 644 1% 54 908 54 265 1.16% 1.19% 2% 49 45 -8%
Juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 471 554 18% 171 072 174 915 0.28% 0.32% 15% 34 39 15%
Restaurang och hotell 396 475 20% 29 775 30 492 1.33% 1.56% 17% 35 28 -20%
Partihandel 390 426 9% 40 293 39 901 0.97% 1.07% 10% 38 27 -29%
Transport 239 312 31% 27 695 28 100 0.86% 1.11% 29% 19 26 37%
Information och kommunikation 227 261 15% 55 543 56 948 0.41% 0.46% 12% 22 21 -5%
Handel med motorfordon samt service 191 220 15% 20 549 20 874 0.93% 1.05% 13% 16 22 38%
Bevakning, fastighetsservice, kontorstjänster mm 182 198 9% 22 272 22 629 0.82% 0.87% 7% 14 16 14%
Andra serviceföretag och företag för personliga tjänster m. m. 113 157 39% 49 118 49 225 0.23% 0.32% 39% 14 17 21%