December

Branscher med flest företagskonkurser (YTD)

Aktiebolag, handels- och kommanditbolag samt enskilda näringsverksamheter

Bransch Konkurser jan-dec 2017 Konkurser jan-dec 2018 Konkurser jan-dec Skillnad procent Aktiva företag per 31/12 2016 Aktiva företag per 31/12 2017 Konkursutsatthet * jan-dec 2017 (%) Konkursutsatthet * jan-dec 2018 (%) Konkursutsatthet * jan-dec Skillnad procent Konkurser Dec 2017 Konkurser Dec 2018 Konkurser Dec Skillnad procent
Byggindustri 1 050 1 163 11% 94 628 96 570 1.11% 1.20% 9% 89 94 6%
Detaljhandel 639 644 1% 54 908 54 265 1.16% 1.19% 2% 49 45 -8%
Juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 471 554 18% 171 072 174 915 0.28% 0.32% 15% 34 39 15%
Restaurang och hotell 396 475 20% 29 775 30 492 1.33% 1.56% 17% 35 28 -20%
Partihandel 390 426 9% 40 293 39 901 0.97% 1.07% 10% 38 27 -29%
Transport 239 312 31% 27 695 28 100 0.86% 1.11% 29% 19 26 37%
Information och kommunikation 227 261 15% 55 543 56 948 0.41% 0.46% 12% 22 21 -5%
Handel med motorfordon samt service 191 220 15% 20 549 20 874 0.93% 1.05% 13% 16 22 38%
Bevakning, fastighetsservice, kontorstjänster mm 182 198 9% 22 272 22 629 0.82% 0.87% 7% 14 16 14%
Andra serviceföretag och företag för personliga tjänster m. m. 113 157 39% 49 118 49 225 0.23% 0.32% 39% 14 17 21%