Augusti

Branscher med flest företagskonkurser (YTD)

Aktiebolag, handels- och kommanditbolag samt enskilda näringsverksamheter

Bransch Konkurser jan-aug 2017 Konkurser jan-aug 2018 Konkurser jan-aug Skillnad procent Aktiva företag per 31/12 2016 Aktiva företag per 31/12 2017 Konkursutsatthet * jan-aug 2017 (%) Konkursutsatthet * jan-aug 2018 (%) Konkursutsatthet * jan-aug Skillnad procent Konkurser Aug 2017 Konkurser Aug 2018 Konkurser Aug Skillnad procent
Byggindustri 703 769 9% 94 628 96 570 0.74% 0.80% 7% 57 85 49%
Detaljhandel 429 414 -3% 54 908 54 265 0.78% 0.76% -2% 41 47 15%
Juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 321 378 18% 171 072 174 915 0.19% 0.22% 15% 25 38 52%
Restaurang och hotell 252 309 23% 29 775 30 492 0.85% 1.01% 20% 27 38 41%
Partihandel 260 287 10% 40 293 39 901 0.65% 0.72% 11% 22 29 32%
Transport 166 197 19% 27 695 28 100 0.60% 0.70% 17% 19 17 -11%
Information och kommunikation 150 155 3% 55 543 56 948 0.27% 0.27% 1% 10 21 110%
Handel med motorfordon samt service 121 146 21% 20 549 20 874 0.59% 0.70% 19% 12 13 8%
Bevakning, fastighetsservice, kontorstjänster mm 117 134 15% 22 272 22 629 0.53% 0.59% 13% 12 7 -42%
Andra serviceföretag och företag för personliga tjänster m. m. 79 101 28% 49 118 49 225 0.16% 0.21% 28% 12 14 17%