April

Branscher med flest företagskonkurser (YTD)

Aktiebolag, handels- och kommanditbolag samt enskilda näringsverksamheter

Bransch Konkurser jan-apr 2017 Konkurser jan-apr 2018 Konkurser jan-apr Skillnad procent Aktiva företag per 31/12 2016 Aktiva företag per 31/12 2017 Konkursutsatthet * jan-apr 2017 (%) Konkursutsatthet * jan-apr 2018 (%) Konkursutsatthet * jan-apr Skillnad procent Konkurser Apr 2017 Konkurser Apr 2018 Konkurser Apr Skillnad procent
Byggindustri 363 399 10% 94 628 96 570 0.38% 0.41% 8% 81 109 35%
Detaljhandel 246 202 -18% 54 908 54 265 0.45% 0.37% -17% 58 50 -14%
Juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 163 165 1% 171 072 174 915 0.10% 0.09% -1% 51 37 -27%
Restaurang och hotell 136 150 10% 29 775 30 492 0.46% 0.49% 8% 39 33 -15%
Partihandel 151 139 -8% 40 293 39 901 0.37% 0.35% -7% 36 36 0 %
Transport 82 89 9% 27 695 28 100 0.30% 0.32% 7% 18 14 -22%
Handel med motorfordon samt service 56 78 39% 20 549 20 874 0.27% 0.37% 37% 11 16 45%
Information och kommunikation 83 69 -17% 55 543 56 948 0.15% 0.12% -19% 19 12 -37%
Bevakning, fastighetsservice, kontorstjänster mm 65 63 -3% 22 272 22 629 0.29% 0.28% -5% 15 20 33%
Andra serviceföretag och företag för personliga tjänster m. m. 34 57 68% 49 118 49 225 0.07% 0.12% 67% 8 24 200%