Information

Just nu ringer personer i bedrägligt syfte och utger sig för att vara från UC. Var vaksam på detta och kom ihåg att UC aldrig ringer enskilda personer och ber dem att identifiera sig med BankID.

April

Branscher med flest företagskonkurser (YTD)

Aktiebolag, handels- och kommanditbolag samt enskilda näringsverksamheter

Bransch Konkurser jan-apr 2017 Konkurser jan-apr 2018 Konkurser jan-apr Skillnad procent Aktiva företag per 31/12 2016 Aktiva företag per 31/12 2017 Konkursutsatthet * jan-apr 2017 (%) Konkursutsatthet * jan-apr 2018 (%) Konkursutsatthet * jan-apr Skillnad procent Konkurser Apr 2017 Konkurser Apr 2018 Konkurser Apr Skillnad procent
Byggindustri 363 399 10% 94 628 96 570 0.38% 0.41% 8% 81 109 35%
Detaljhandel 246 202 -18% 54 908 54 265 0.45% 0.37% -17% 58 50 -14%
Juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 163 165 1% 171 072 174 915 0.10% 0.09% -1% 51 37 -27%
Restaurang och hotell 136 150 10% 29 775 30 492 0.46% 0.49% 8% 39 33 -15%
Partihandel 151 139 -8% 40 293 39 901 0.37% 0.35% -7% 36 36 0 %
Transport 82 89 9% 27 695 28 100 0.30% 0.32% 7% 18 14 -22%
Handel med motorfordon samt service 56 78 39% 20 549 20 874 0.27% 0.37% 37% 11 16 45%
Information och kommunikation 83 69 -17% 55 543 56 948 0.15% 0.12% -19% 19 12 -37%
Bevakning, fastighetsservice, kontorstjänster mm 65 63 -3% 22 272 22 629 0.29% 0.28% -5% 15 20 33%
Andra serviceföretag och företag för personliga tjänster m. m. 34 57 68% 49 118 49 225 0.07% 0.12% 67% 8 24 200%