Information

Just nu ringer personer i bedrägligt syfte och utger sig för att vara från UC. Var vaksam på detta och kom ihåg att UC aldrig ringer enskilda personer och ber dem att identifiera sig med BankID.

September

Branscher med flest företagskonkurser (YTD)

Aktiebolag, handels- och kommanditbolag samt enskilda näringsverksamheter

Bransch Konkurser jan-sep 2016 Konkurser jan-sep 2017 Konkurser jan-sep Skillnad procent Aktiva företag per 31/12 2015 Aktiva företag per 31/12 2016 Konkursutsatthet * jan-sep 2016 (%) Konkursutsatthet * jan-sep 2017 (%) Konkursutsatthet * jan-sep Skillnad procent
Byggindustri 668 780 17% 91 989 94 628 0.73% 0.82% 14%
Detaljhandel 443 485 9% 54 934 54 908 0.81% 0.88% 10%
Juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 430 350 -19% 166 981 171 072 0.26% 0.20% -21%
Partihandel 292 286 -2% 40 899 40 293 0.71% 0.71% -1%
Restaurang och hotell 231 282 22% 29 149 29 775 0.79% 0.95% 20%
Transport 173 178 3% 27 413 27 695 0.63% 0.64% 2%
Information och kommunikation 160 164 3% 53 975 55 543 0.30% 0.30% -0%
Bevakning, fastighetsservice, kontorstjänster mm 135 139 3% 21 779 22 272 0.62% 0.62% 1%
Handel med motorfordon samt service 135 136 1% 20 014 20 549 0.67% 0.66% -2%
Andra serviceföretag och företag för personliga tjänster m. m. 87 87 0 % 48 615 49 118 0.18% 0.18% -1%