September

Branscher med flest företagskonkurser (YTD)

Aktiebolag, handels- och kommanditbolag samt enskilda näringsverksamheter

Bransch Konkurser jan-sep 2016 Konkurser jan-sep 2017 Konkurser jan-sep Skillnad procent Aktiva företag per 31/12 2015 Aktiva företag per 31/12 2016 Konkursutsatthet * jan-sep 2016 (%) Konkursutsatthet * jan-sep 2017 (%) Konkursutsatthet * jan-sep Skillnad procent
Byggindustri 668 780 17% 91 989 94 628 0.73% 0.82% 14%
Detaljhandel 443 485 9% 54 934 54 908 0.81% 0.88% 10%
Juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 430 350 -19% 166 981 171 072 0.26% 0.20% -21%
Partihandel 292 286 -2% 40 899 40 293 0.71% 0.71% -1%
Restaurang och hotell 231 282 22% 29 149 29 775 0.79% 0.95% 20%
Transport 173 178 3% 27 413 27 695 0.63% 0.64% 2%
Information och kommunikation 160 164 3% 53 975 55 543 0.30% 0.30% -0%
Bevakning, fastighetsservice, kontorstjänster mm 135 139 3% 21 779 22 272 0.62% 0.62% 1%
Handel med motorfordon samt service 135 136 1% 20 014 20 549 0.67% 0.66% -2%
Andra serviceföretag och företag för personliga tjänster m. m. 87 87 0 % 48 615 49 118 0.18% 0.18% -1%